WE WILL BE CLOSED TOMORROW, JUNE 21ST, FOR A SWEDISH HOLIDAY. SHIPPING WILL RESUME ON MONDAY, JUNE 24TH!

Vélemények

Általános Szerződési Feltételek

KÉRJÜK, AZ OLDAL HASZNÁLATA ELŐTT ALATT OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET.

TERMÉKEINK KIZÁRÓLAG KUTATÁSRA, TOVÁBBI GYÁRTÁSRA VAGY AROMATERÁPIÁHOZ SZÁNT NYERSANYAGOK. NEM EMBERI FOGYASZTÁSRA VANNAK SZÁNVA, SEMMILYEN FORMÁBAN.

Az oldal minden felhasználója beleegyezik abba, hogy az oldalhoz való hozzáférésre és annak használatára az alábbi feltételek vonatkoznak. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, kérjük, ne használja ezt az oldalt.

A Kratombird.hu használata csak oktatási és tájékoztatási célokat szolgál, és a termékek megrendelésére az alábbi feltételek vonatkoznak, ami azt jelenti, hogy amikor meglátogatja vagy vásárol ezen a webhelyen, ön elfogadja ezeket a feltételeket.

Felhasználási feltételek

A Kratombird.hu webhelyről történő rendeléssel a vásárlók kijelentik, hogy betöltötték a tizennyolc (18) életévüket, és TELJESEN elfogadják feltételeinket, beleértve, de nem kizárólagosan, az itt meghatározott „Felhasználási feltételeket”

Az ezen az oldalon közölt információk és áruk szigorúan nem fogyasztási célú herbáriumi példányok, gyűjtés, törvényes kutatási, oktatási, gyertyakészítési, szappankészítési és/vagy díszítő célokra szolgálnak. Minden árunkat „érintetlen” ömlesztett botanikai összetevőként/anyagként értékesítjük, és nem jár hozzá semmilyen kijelentés vagy útmutatás. EGYIK árunk sem alkalmas betegségek vagy egészségügyi állapotok diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására, megelőzésére vagy enyhítésére.

TERMÉKEINK NINCSENEK JÓVÁHAGYVA BELSŐ VAGY KÜLSŐ FELHASZNÁLÁSRA, VAGY BÁRMILYEN EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÁLLAPOT KEZELÉSÉRE.

A Kratombird.hu által ezen a weboldalon vagy a társult felekkel folytatott személyes levelezés útján nyújtott információ SOHA nem értelmezhető úgy, mint amely elnézi, tanácsot ad vagy megengedi az ezen az oldalon értékesített termékek belső vagy külső emberi fogyasztását. Semmilyen forrásból származó semmilyen termékkel kapcsolatos információ, beleértve a harmadik feleket, például a Wikipédiát vagy a Redditet, nem egészítheti ki vagy helyettesítheti orvosa vagy bármely egészségügyi szakember útmutatásait vagy tanácsait – és nem szolgálhat alapjául a szerződési feltételeink vagy bármely törvény vagy kormányrendelet megsértésére, amelyeket teljes mértékben betartunk.

Vigyázzon minden olyan nyílt forráskódú információval, amelyet nem értékelt az Élelmiszerügyi Igazgatóság, a Természetes Egészségügyi Termékek Igazgatósága, a Terápiás Termékek Igazgatósága vagy bármely más releváns kormányzati szerv.

Az emberi fogyasztásra és terápiás célokra történő továbbértékesítést az ezt szabályozó törvényi aktusok mellett mi is KIFEJEZETTEN TILTJUK. JELEN FELTÉTEL MEGSÉRTÉSE A FELHASZNÁLÓI FIÓKOK ÉS A MEGRENDELÉSEK AZONNALI MEGSZÜNTETÉSÉHEZ VEZET, és ezen túlmenően megsértheti a vonatkozó jogszabályokat az ön joghatóságának hatálya alá tartozó törvények vagy kormányzati rendelkezések értelmében. Még egyszer kiemeljük, hogy fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint töröljük azokat a fiókokat és megrendeléseket, amelyekről feltételezhető, hogy megsértik ezt a feltételt.

A Kratombird.hu, tulajdonosai, tisztségviselői, társvállalatai, munkatársai és alkalmazottai semmilyen módon nem felelősek a vásárlónak vagy bármely más félnek eladott termékek használatából, helytelen használatából vagy nem használatából, és ezen a weboldalon bemutatott információkból eredő következményekért vagy károkért, beleértve a közvetlen, közvetett, speciális, véletlen, következményes vagy büntető jellegű károkat. A Kratombird.hu, tulajdonosai, tisztségviselői, társvállalatai, munkatársai és alkalmazottai nem tehetők felelőssé bármely termékkel való visszaélésből eredő következményekért és károkért, amelyek a szerződési feltételeinknek és a helyi törvényeknek megsértéséből erednek.

A Kratombird.hu-tól, tulajdonosaitól, tisztségviselőitől, társvállalataitól és alkalmazottaitól szerzett információk kizárólag oktatási vagy tájékoztatási célokat szolgálnak, és soha nem értelmezhetők a jelen feltételeket megsértő magatartás vagy cselekvés reklámozásaként, támogatásaként, promóciójaként vagy tanácsolásaként, beleérve az ezen a weboldalon vagy külső forrásból származó termékekkel való visszaélést. Más forrásból származó információk sem igazolhatják a termékeinkkel való visszaélést.

Ezek a feltételek bármikor módosulhatnak. A Kratombird.hu nem felelős az érintett felek tájékoztatásáért az ezen az oldalon közzétett bármely változásról.

Szerzői jog

Az ezen az oldalon található teljes tartalom, beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, grafikát vagy kódot, a nemzetközi szerzői jogi törvények értelmében szerzői jogvédelem alatt áll, és a Kratombird.hu tulajdonát képezi. A kollektív alkotások olyan műveket tartalmaznak, amelyekhez a Kratombird.hu-nak van licence. Copyright 2020, Kratombird, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Engedélyt adunk a webhely nyomtatott részeinek elektronikus másolására és nyomtatására, kizárólag a Kratombird.hu-on történő megrendelés leadása vagy a Kratombird.hu termékek vásárlása céljából. Megjelenítheti és – az adott anyagokkal kapcsolatos kifejezetten meghatározott korlátozások vagy korlátozások mellett – az anyag egyes részeit letöltheti vagy kinyomtathatja a webhely különböző területeiről, kizárólag saját, nem kereskedelmi használatra, vagy a Kratombird.hu webhelyen történő megrendelés leadása céljából. Minden egyéb felhasználás, beleértve, de nem kizárólagosan a jelen webhely tartalmának reprodukálását, terjesztését, megjelenítését vagy továbbítását, szigorúan tilos, kivéve, ha a Kratombird.hu engedélyt ad rá. Ön továbbá beleegyezik abba, hogy nem módosítja és nem törli a webhelyről letöltött anyagok tulajdonjogi megjegyzéseit.

Barion bankkártya

Az online bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül történik. A kereskedő nem kap és nem tárol bankkártya adatokat. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank fennhatósága alá tartozó intézmény, engedélyszáma: H-EN-I-1064/2013.

Védjegyek

A Kratombird.hu a webhelyen használt összes védjegye, szolgáltatási védjegye és kereskedelmi neve a Kratombird.hu védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Jótállási nyilatkozat

Ez a webhely, valamint az ezen az oldalon található anyagok és termékek „érintetlen” állapotban, és mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül kaphatók. A Kratombird.hu a vonatkozó törvények által megengedett legteljesebb mértékben elhárít minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra és az adott célra való alkalmasságra és a jogsértésekre vonatkozó hallgatólagos garanciákat. A Kratombird.hu nem vállalja és nem garantálja, hogy az oldalon található funkciók zavartalanok vagy hibamentesek lesznek, hogy a hibákat kijavítják, vagy hogy ez a webhely vagy az oldalt elérhetővé tevő szerver vírusoktól vagy egyéb káros összetevőktől mentes. A Kratombird.hu nem vállal garanciát az ezen az oldalon található anyagok helyességére, pontosságára, megfelelőségére, hasznosságára, időszerűségére, megbízhatóságára vagy egyéb szempontjaira. Előfordulhat, hogy egyes tartományok nem engedélyezik a garanciák korlátozását vagy kizárását, ebben az esetben előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak önre.

A felelősség korlátozása

A Kratombird.hu nem vállal felelősséget semmilyen különleges vagy következményes kárért, amely az ezen az oldalon található anyagok használatából vagy használatának képtelenségéből vagy a termékek teljesítményéből ered, még akkor sem, ha a Kratombird.hu-ot tájékoztatták a ilyen károk fennállásáról. Előfordulhat, hogy az alkalmazandó jogszabály nem teszi lehetővé a felelősség kizárásának vagy a véletlen vagy következményes károk korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás önre nem vonatkozik.

Tipográfiai hibák

Abban az esetben, ha egy Kratombird.hu termék tévedésből helytelen áron kerül feltüntetésre, a Kratombird.hu fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a hibás áron feltüntetett termékekre leadott rendeléseket. A Kratombird.hu fenntartja a jogot, hogy megtagadjon vagy töröljön bármilyen ilyen megrendelést, függetlenül attól, hogy a rendelést visszaigazolták, és ön elküldte nekünk a fizetést. Ha a vásárlásért fizetett összeg már megérkezett, és megrendelését törölték, a Kratombird.hu visszaküldi az összeget az ön számlájára, vagy jóváírja az ön számára az eredetileg felszámított és nekünk kiállított összeget.

A Szerződési Feltételek megszűnése

Ezek a feltételek akkor vonatkoznak önre, amikor belép az oldalra és/vagy befejezi a regisztrációs vagy vásárlási folyamatot. Ezeket a feltételeket vagy azok bármely részét a Kratombird.hu bármikor, bármilyen okból megszüntetheti előzetes értesítés nélkül. A szerzői jogokra, a védjegyekre, a felelősségi nyilatkozatra, a felelősség korlátozására, a kártalanításra és egyebekre vonatkozó rendelkezések felmondás után is érvényben maradnak.

Megjegyzés

A Kratombird.hu értesítést küldhet önnek e-mailben, általános értesítésen keresztül a webhelyen vagy más megbízható módon a Kratombird.hu-nak megadott címére.

Az oldal használata

A weboldalon szigorúan tilos a zaklatás bármilyen módon vagy formában, beleértve e-mailen és chaten keresztül, illetve trágár vagy sértő nyelvezet használatával. Tilos mások személyi adataival való visszaélés, beleértve a Kratombird.hu-ot vagy más engedéllyel rendelkező alkalmazottat, gazdát vagy képviselőt, valamint más tagokat vagy látogatókat a webhelyen. Tilos a webhelyre feltölteni, terjeszteni vagy más módon közzétenni olyan tartalmat, amely rágalmazó, gyalázó, trágár, fenyegető, a személyiségi jogokat vagy a nyilvánossághoz fűződő jogokat sérti, sértő, illegális vagy más módon kifogásolható és bűncselekménynek minősül vagy arra ösztönöz, vagy amely sérti bármely fél jogait, vagy amely más módon felelősségre vonhat valakit vagy törvényt sérthet. Nem tölthet fel kereskedelmi tartalmat az oldalra, és nem használhatja fel az oldalt arra, hogy más kereskedelmi online szolgáltatáshoz vagy más szervezethez meghívjon embereket.

Részvételi nyilatkozat

A Kratombird.hu nem tekint át, és nem is tud felülvizsgálni minden olyan kommunikációt és anyagot, amelyet az oldalhoz hozzáférő felhasználók tettek közzé vagy általuk lett elkészítve, és semmilyen módon nem vállal felelősséget ezen kommunikációk és anyagok tartalmáért. Ön tudomásul veszi, hogy azáltal, hogy lehetővé tesszük önnek a felhasználók által létrehozott tartalmak megtekintését és terjesztését az oldalon, a Kratombird.hu csupán passzív csatornaként működik az ilyen terjesztéshez, és nem vállal semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget a webhelyen található tartalmakkal vagy tevékenységekkel kapcsolatban. A Kratombird.hu azonban fenntartja a jogot, hogy letiltsa vagy eltávolítsa azokat a kommunikációkat vagy anyagokat, amelyeket (a) sértőnek, rágalmazónak vagy trágárnak, (b) csalásnak, megtévesztőnek vagy félrevezetőnek, (c) szerzői jogot vagy védjegyet vagy; más szellemi tulajdonjogait sértőnek vagy (d) más módon elfogadhatatlannak talál, saját belátása szerint.

Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy a Kratombird.hu-ot, annak tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit, licencadóit és beszállítóit (együttesen a „Szolgáltatók”) kibiztosítja, megvédi és ártalmatlannak tartja minden veszteség, kiadás, kár és költség esetén, beleértve az ügyvédek díjait is, amelyek a jelen Általános Szerződési Feltételek megsértéséből vagy a fiókjával vagy a webhelyünkről történő vásárlással kapcsolatos bármely tevékenységből (beleértve a hanyag vagy jogellenes magatartást is) eredően erednek, ha ön vagy bármely más személy, aki az oldalhoz az ön internetes fiókján keresztül fért hozzá.

Visszatérítés

Szeretné lemondani rendelését? Aggodalomra semmi ok, a Kratom Birdnél bármikor kapcsolatba léphet velünk, lemondhatja rendelését, és azonnali visszatérítést kaphat. Már kiszállított rendelés esetén azonban a bontatlan terméket a kiszállítástól számított 30 napon belül visszaküldheti azonos értékű áruházon belül jóváírásra. A termékeket sértetlen és érintetlen állapotban kell visszaküldeni. Felhívjuk figyelmét, hogy ön vállal felelősséget a szállítási költségekért és a visszaküldött termék nyomon követéséért.

Harmadik felekhez vezető hivatkozások

Annak érdekében, hogy minél nagyobb értéket biztosítson látogatóinak, a Kratombird.hu harmadik felek által üzemeltetett webhelyekre vezető hivatkozásokat oszthat meg. Azonban még akkor is, ha a harmadik fél társvállalati kapcsolatban áll a Kratombird.hu-mal, a Kratombird.hu nem rendelkezik befolyással ezekre a hivatkozott webhelyekre, amelyek mindegyike külön adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlattal rendelkezik, függetlenül a Kratombird.hu-tól. Ezek a hivatkozott oldalak csak az ön kényelmét szolgálják, ezért ön saját felelősségére használja őket. Mindazonáltal a Kratombird.hu igyekszik megvédeni webhelye és a rajta elhelyezett hivatkozások integritását, ezért nem csak a saját webhelyével kapcsolatban kér visszajelzést, hanem azokról a webhelyekről is, amelyekre hivatkozik (beleértve azt is, ha egy adott hivatkozás nem működik).

Nothing Nothing


SEK is Now Our Standard Currency for Payments

Please be aware that we have discontinued our partnership with PayU and have now partnered with Viva Wallet for all our payment processing needs. However, it's important to note that Viva Wallet processes payments in Swedish Krona (SEK). We understand this change from Euro to SEK might be significant for our customers. To assist with this transition, our website will continue to display prices in Euros to provide a clear reference for the exchange rate between SEK and Euro. During the checkout process, please note that the total amount will be presented in SEK, and the final charge will be made in SEK.